HALLO... WIJ ZIJN M.C.F.

Spiegelen

Soms is er behoefte aan reflectie of een second opinion. In zulke gevallen is er ruimte voor bespiegelingen en persoonlijke feedback. Vaak wordt dit opgehangen aan een investeringsvraagstuk dat beoordeeld moet worden maar juist de strategie en keuzes raakt welke door de organisatie gemaakt moeten worden of worden gemaakt.

Business case

U schrijft een business case voor uw investering en financieringsbehoefte. Dit kan intern gericht zijn maar even zo goed naar externe partijen zoals investeerders, waaronder woningcorporaties, en banken of waarborgfonds. MCF kan dit proces begeleiden en assisteert bij de samenstelling en analyse. Een goede start begint bij een heldere vraagstelling.

Iedereen is uniek

Ieder mens is bijzonder. Toch blijkt uit onderzoek dat meer dan 90% van de mensen de huidige woningplattegronden weer kiest als zij volledige vrijheid hadden. Het is dus verstandig om naar een zekere vorm van standadisatie toe te werken en de leereffecten van eerdere projecten te benutten. U kunt ons netwerk en de schat aan ervaring daarvoor gebruiken

Samenwerken

MCF is een netwerk organisatie. Door samenwerking met collega vakmensen worden de juiste keuzes gemaakt en voorgesteld aan u. U wilt immers het beste en zekerheid middels back up gedurende de looptijd van uw opdracht.

Duurzaamheid

Duurzaam zijn kan op vele manieren. We kijken naar de co2 uitstoot van ons gebouw en berekenen dat zowel over de gebruikte materialen als ook over de jaarlijkse verbruikte materialen. Echter we moeten misschien nog integraler kijken dan alleen naar het gebouw maar ook naar de keten. In deze keten zien we dat de zorg steeds meer thuis wordt geleverd. Pas bij zeer zware zorg kan er sprake zijn van verhuizing naar een verpleeghuis. Toch is het niet verstandig om ieder huis aan te passen omdat deze zeven miljoen woningen in Nederland pas tegen zeer hoge kosten geschikt zijn te maken voor de zorg. Het is veel verstandiger om een kernvoorraad aan zorgvastgoed aan te houden voor de maatschappij. Dit zou over organisaties heen bespreekbaar moeten zijn.

Kansen

"In de beperking toont zich de meester" is een bekend gezegde. Is de uitgangspositie waarin u zich bevindt nu wel of niet ideaal? Waar ziet u de kansen? En hoe mitigeert u de risico’s op uw weg? MCF helpt u bij het opstellen en schrijven van uw eigen vastgoedstrategie.

Bakker

Tromp Bakker is al sinds 1994 actief in vastgoed. Eerst vanuit financiele directie functies en later ook als vastgoed beslisser. Bij WPM, Jones Lang LaSalle, Woonzorg Nederland en PwC is een schat aan ervaring opgedaan en zijn ook veel verschillende vastgoedcombinaties aan bod gekomen door geheel Nederland. Deze rijke ervaring komt nu van pas in de wereld van Wonen en Zorg. Tromp is medeauteur van enkele hoofdstukken in het Handboek voor Vastgoedmanagement en is gastdocent bij de ASRE (Amsterdam School of Real Estate, VU) voor vastgoedmanagement en voor Asset en Portefeuillemanagement in de zorg.

Dienstverlening

De dienstverlening welke u levert is een belangrijk criterium inzake waardering en ook voor welk percentage u uw dagtarief behaald. Vastgoed is slechts een onderdeel. Maar niet altijd weet de zorgdirectie helder te vertalen waar zijn vastgoed van de toekomst aan moet voldoen. Wij kunnen helpen om een strategie te ontwikkelen waarbij flexibiliteit en waardecreatie hand in hand gaan.

Mediation met inhoud

MCF helpt klanten die graag met elkaar willen samenwerken of dit reeds doen, maar waar de belangen ver uit elkaar liggen. In zulke gevallen kan MCF de onafhankelijke voorzitter worden van het projectteam dan bemenst wordt door beide betrokken partijen. Naast voorzitten is ook de inhoudelijke kennis een belangrijk element om hiervoor te kiezen. De bestuurders van beide organisaties geven de gezamenlijk geformuleerde opdracht. Bij heronderhandelingen over lopende huurcontracten in het sterk veranderende zorglandschap of bespreking van business cases is dit een goed werkende oplossing.

Leiderschap

Leiderschap wordt gevraagd in deze sterk veranderende en concurrerende wereld. Middels onze ervaring kunnen wij u (figuurlijk) bouwstenen aanreiken welke passen binnen uw visie. Immers bij hoeveel bouwprojecten bent u betrokken geweest? Dertig?

Uitstraling

Het kan zijn dat u wenst dat uw gebouw een bijzondere uitstraling heeft. Misschien omdat u hierdoor uw marktpositie versterkt. Deze uitstraling geeft (potentiële) cliënten vertrouwen en bindt hen aan uw organisatie. U moet wel duidelijke keuzes maken en de gevolgen hiervan goed overzien indien het voorstaande uw keuze is. Wij helpen u in dit proces omdat het niet gaat over de investering maar over de Total Cost of Ownership (TCO).

Belevenis onder één dak

Winkelcentrumvastgoed is heel fascinerend. Immers er gebeurt veel onder één dak. Er zijn locale ondernemers, grootwinkelbedrijven, consumenten, gemeenten en beleggers bezig om met elkaar een feestje te maken van het winkelen. Het concept moet dusdanig goed zijn dat iedereen zich prettig voelt en het ook economisch toegevoegde waarde biedt voor alle partijen. Deze opgave doortrekken naar de zorg is een uitdaging en kan vruchten afwerpen nu de overheid zich terug trekt en private geldstromen een onvermoede bron kunnen zijn. Vanuit het netwerk waarin wij actief zijn brengen we partijen bij elkaar om in een creatief proces na te denken over de dienstverlening van morgen in de zorg en haar bebouwde omgeving

Hallo... wij zijn M.C.F.

een adviesbureau dat zich inzet

MCF

Get in Touch

  • Email ons
    tromp.bakker@mcfbv .nl
  • Telefoon
    06 - 50 43 07 80
  • Location
    Westhaven 73 - 74 - 2801 PN GOUDA.